نازل کرتین استخری

5,500,000 تومان8,000,000 تومان

آدرس:

 مشهد،بلوارمعلم بین‌معلم 12و14

تلفن همراه:

09028414932

 دفتر فروش کارخانه :

05136079311
05136020491